Říjen 24, 2020

Protilátky vědomí

Také máte touhu rozvinout a požívat svoje dary, talenty, potenciál ? A přesto se nevědomě brzdíte? Přicházejí  okolnosti, které vám v tom opakovaně brání?

Kam jste schopni díky tomuto procesu posunout svoje vědomí a tvořit v tomto těle, v této realitě za hranici těla i reality?

Tento proces Access Consciousness vám umožní rozproudit stagnující energii a osvobodit se  od vzorců, překážek, kterými si bráníme žít svůj život plně ve svém těle a vědomí.

Co všechno se svým tělem naprosto a neodvolatelně odmítáte a kdybyste si to zvolili, změnilo by to všechny reality a projevilo by se to jako vědomé ztělesnění?

Co všechno chcete ve svém životě žít a tvořit?

Jaké dary, talenty a schopnosti toužíte používat?

Při tělesném procesu používám barevný systém AURA-SOMA, který obsahuje  energii rostlin, krystalů drahých kamenů a barev. Propojením s těmito vibracemi přírody nám  umožňuje lépe pochopit sebe sama.

 

Ošetření trvá 60 min. Cena 1.400 Kč